Surowce do produkcji
kosmetyków i chemii gospodarczej

Kontakt i lokalizacja

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe CHEMCO Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 19, 83-033 Sobowidz

NIP 592 020 28 74
REGON 008478942
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000086365

Kapitał zakładowy: 90 000 PLN

DZIAŁ HANDLOWY 
tel. 58 692 21 90 
tel. 58 692 21 91
Emilia Młyńska 
Anna Dolewa 
biuro(at)chemco.pl 
anna.dolewa(at)chemco.pl
(eksport) 
LABORATORIUM i KJ 
tel. 58 692 21 94 Dorota Marciocha dorota.marciocha(at)chemco.pl 
GŁÓWNY TECHNOLOG 
tel. 58 692 21 90 Paweł Jeschke pawel.jeschke(at)chemco.pl 
ZAOPATRZENIE 
tel. 58 692 21 98 Katarzyna Dłuska katarzyna.dluska(at)chemco.pl 
MAGAZYN 
tel. 58 692 21 95 Rafał Kloskowski magazyn(at)chemco.pl 
* wszystkie pola są wymagane
CHEMCO: Produkcja surowców do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej: pochodnych betainy, tlenków amin, sulfobursztynianów oraz mono i dietanoloamidów.
Produkcja estrów stałych i ciekłych, głównie emulgatorów i emolientów.